Sterven en dood behoren bij het leven. In de Bön traditie wordt het sterven gezien als een proces, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen uiterlijk sterven, innerlijk sterven en geheim sterven. Dit zijn verschillende fasen in het proces van sterven en deze momenten vragen om eigen begeleiding.

In deze dagen geeft Ponlop uitleg over hoe er in de Bön traditie met sterven en dood wordt omgegaan en hoe we deze oude wijsheid in onze hedendaagse cultuur kunnen toepassen.  Hij gaat in op de mogelijkheid om via meditatie vertrouwd te raken met het proces van sterven en dood.

Bekijk flyer   voor de complete info over dit weekend.